Co je správně – IČO nebo IČ?

Autor: Mgr. Irena Kratochvílová

V kurzu Norma pro úpravu úředních písemností často zabrousíme na téma identifikačního čísla osoby / organizace / identifikačního čísla – jak se to vlastně správně píše a jak se to správně čte?

kurz Norma pro úpravu úředních písemností, kde se vyučuje správné psaní zkratky IČO a IČ

Co člověk, to názor, co úřad, to odlišné zpracování. Kde je tedy zakopaný pes? Proč se prostě neurčí jedna zkratka a jedno vysvětlení, co zkratka znamená? V normě ČSN 01 6910 se dozvíte, že rodná čísla, čísla občanských a řidičských průkazů (…) IČO, DIČ atd. se píšou v souladu s příslušnými předpisy, takže zde radu hledat nemůžeme.

V případě nejasností správné podoby IČ/IČO jsou na vině zřejmě časté změny v zavádění a používání zkratky v různých zákonech. Abychom pochopili, kde zmatek vznikl, musíme se podívat krátce do historie. Zkratka IČO byla zavedena poprvé v roce 1989 v zákoně č. 128/1989 Sb. a zkracovala pojem identifikační číslo organizace. Později byl v živnostenském zákoně či obchodním zákoníku nesystematicky zaveden pojem identifikační číslo, který byl zkrácen na IČ (oba zmíněné právní dokumenty začaly platit v roce 2012). Vedle sebe tedy začaly fungovat dvě zkratky – IČO a IČ. V roce 1995 určil zákon o státní statistické službě jako jediné správné používání zkratky IČ. V roce 2010 začal platit zákon o základních registrech, v němž se zavádí pojem identifikační číslo osoby – IČO.

Z historického koutku je pochopitelné, proč nemají úřady zkratku IČ a IČO sjednocenu. Na svých kurzech doporučuji používat zkratku IČO, jelikož tato podoba zkratky je jako jediná uvedena v § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokud máte více dotazů k problematice používání zkratky IČ/IČO nebo Vás zajímají jiné záležitosti, jak správně zpracovat úřední písemnost, ráda se s Vámi uvidím na svých kurzech 🙂