Novela zákoníku práce 2023: něco se zjednoduší, něco ale i ztíží

Autor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D

Těsně před začátkem letních prázdnin schválili poslanci návrh novely zákoníku práce. Očekává se, že novela nyní hladce projde senátem a část nových pravidel začne platit už od září tohoto roku. U zbytku je účinnost odložena na začátek příštího roku. Jedná se o největší novelu zákoníku práce od roku 2012. Čeho se týká?

novela zákoníku práce 2023

Bezprostředním důvodem k novelizaci zákoníku práce byly dvě směrnice, které bylo nutné transponovat do našeho právního řádu. Jedna se týká slaďování pracovního a rodinného života a jedna se týká transparentních a předvídatelných podmínek. Předkladatelé využili této příležitosti ještě k několika dalším změnám. Ty se týkají například práce z domova a digitalizace HR agendy.

Právě o práci z domova se v souvislosti s novelou zákoníku práce mluvilo asi nejvíce. V zákoně bude vyjasněno, že výkon práce z domova musí být vždy dohodnut mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nařídit home office bude možné jen ve výjimečných případech, jako byla pandemie. Nově bude možné si se zaměstnancem sjednat paušální částku kompenzace nákladů spojených s prací z domova. Ta bude mít pro zaměstnance výhodný režim z hlediska zákonných odvodů. Stejně tak je však možno si ujednat, že home office je ve firmě vnímám jako benefit, za který žádné další platby nenáleží. Zákon nově počítá i s možností, že si zaměstnanci budou moct požádat o umožnění výkonu práce z domova kvůli péči o dítě nebo nemocného příbuzného. Zaměstnavatel takové žádosti nemusí vyhovět, své odmítnutí však musí písemně zdůvodnit.

Řada změn v novele zákoníku práce se týká DPP a DPČ. U obou dohod se nově počítá s právem na dovolenou za podobných podmínek, jako je tomu u zkrácených úvazků. Odpracuje-li dohodář alespoň 80 hodin během alespoň 4 týdnů, vznikne mu nárok na dovolenou. Zákoník práce mění i pravidla ohledně pracovní doby. Nejdůležitější je povinnost zaměstnavatele informovat alespoň 3 dny předem o rozvržení pracovní doby. Bude však možné, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli i na kratší lhůtě.

Zatímco například v bankovním sektoru se staly samozřejmostí digitální komunikace a uzavírání nejrůznějších smluv on-line, pracovní právo v tomto směru poněkud pokulhávalo. Novela zákoníku práce 2023 přináší možnost uzavírání pracovních smluv digitálně i jednodušší doručování pracovněprávních dokumentů na e-mail zaměstnance. Mělo by se jednat o soukromou e-mailovou adresu, s jejímž použitím pro tento účel zaměstnanec písemně souhlasil. Usnadněno je i doručování u zaměstnanců, kteří mají datové schránky.

Novela zákoníku práce přináší i řadu dalších změn. Rozšířen byl výčet informací, které musí zaměstnavatelé zaměstnancům písemně poskytovat. Upřesněn byl postup pro podávání žádosti o rodičovskou dovolenou. Posíleno bylo právo zaměstnanců požadovat kratší úvazek nebo jiné úpravy pracovní doby, pokud pečují o dítě nebo postiženého příbuzného.

Z mého pohledu novela zaměstnavatelům zjednoduší život, zejména pokud jde o organizaci práce z domova a hrazení jejích nákladů. Řada z nich přivítá i rozšíření možností digitální komunikace. Trnem v oku řady zaměstnavatelů však bude zvýšené papírování i nutnost nařídit nebo proplatit dovolenou i u pracovníků na DPP, kteří svou práci vykonávají víceméně nahodile.

Pro všechny, kdo se o novele zákoníku práce chtějí dozvědět víc, jsem připravil prakticky orientované školení Zákoník práce po novele 2023. Na něm se dozvíte podrobnosti o jednotlivých změnách, pochopíte jejich důsledky na konkrétních případech z praxe a odnesete si strukturované poznatky o nutných dopadech těchto změn na praxi.